Ons team

Enspiratie is in 2009 opgericht door Theo Duijker en Bram Hanstede. Gezamenlijk hebben ze ruim 40 jaar werkgeverservaring waarvan inmiddels ruim acht jaar op het gebied van sociaal ondernemen. Enspiratie is ontstaan vanuit zelf ondernemen en initiatieven op poten zetten om mensen met een arbeidsbeperking weer aan het werk te krijgen. Ze werken nauw samen met gemeenten, zorginstellingen en andere initiatieven die te maken hebben met landelijke afspraken op het gebied van participatie in de arbeidsmarkt.
Theo en Bram lopen daarin voorop.

Team Geniet Werkt

Dit team draagt elke dag bij aan het succes van onze onderneming. Door eigen inspanning bewijzen zij hun waarde in een commerciële context, waarbij de gast voorop staat. Samen wordt er gewerkt aan belangrijke werknemersvaardigheden om zo weer de aansluiting te vinden op de reguliere arbeidsmarkt. 

Loes Cornelissen

Loes studeert Human Resource Management aan de HAN in Nijmegen. Zij zit in haar derde jaar en loopt 10 maanden stage bij ons.

In het begin heeft zij zich gericht op het project BAAN2GO, een matchingswebsite die laagdrempelig een ontmoeting faciliteert tussen werkgevers en werkzoekenden. Momenteel levert Loes een belangrijke bijdrage aan de organsatie van de Vacaturecafés. Naast deze projecten zal ze een sociaal onderzoek gaan uitvoeren m.b.t. het verbeteren van een HR instrument voor Geniet Werkt.

Loes haalt energie uit positief contact met anderen, koffie en met leuke/interessante dingen bezig zijn.

http://www.vacaturecafes.nl/ 

Mathijs Pouw

Mathijs is derdejaarsstudent Human Resource Management en loopt momenteel voor een jaar een meewerkstage bij Enspiratie.

Hij focust zich momenteel op het project Participatiehulp.nl. Hier worden er offlinebijeenkomsten georganiseerd met als doel het informeren en samenbrengen van alle groepen voor een duurzame arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer. Daarnaast worden er tools geleverd die kunnen helpen bij het verbeteren van arbeidsrelaties.

Mathijs bevindt zich graag onder de mensen en houdt ervan om mensen te helpen met hun uitdagingen. 

http://www.participatiehulp.nl

Bram Hanstede

Bram werkte na zijn middelbare school 8 jaar bij de Luchtmobiele Brigade.

Hij werd onder andere uitgezonden naar Bosnië, Afghanistan en Irak. In 2007 begon hij een cateringbedrijf gericht op gezonde schoolkantines.

Het concept-DROOM! is door Bram ontwikkeld. Een vergader- en horacalocatie in Elst waar mensen met en zonder vergrote afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam zijn.

Bram krijgt energie en inspiratie van mensen die zich ontwikkelen en versteld staan van hun eigen talenten.


 

Theo Duijker

Theo begon zijn loopbaan bij de ABN AMRO met een eigen kantoor in Leeuwarden.

Daarna vervulde hij directie functies bij een productiebedrijf en in de internationale handel.

Vervolgens was hij tot 2010, 14 jaar eigenaar van een ICT bedrijf.

Tevens is hij vader van een meervoudig gehandicapte dochter.

Theo krijgt energie en inspiratie door te zien wat zingeving, waaronder de rol van werknemer, met mensen doet.

 

Wilfredo Nieuwenhuis

Wilfredo begon zijn loopbaan bij verschillende horeca bedrijven, congrescentrum, ziekenhuis en heeft inmiddels 29 jaar werkervaring in de horeca. 

Wilfredo werkt nu ruim 3 jaar bij Geniet Werkt; als Locatiemanager en Teamleider.

Hij haalt zijn voldoening uit de groei van de medewerkers en wil de medewerkers leren om weer op eigen benen te staan en dat ze uiteindelijk  doorgroei maken naar een baan op loon basis. Ook streeft hij ernaar om Geniet Werkt positief op de kaart te krijgen, door samen met de medewerkers en het team de gasten met een goed gevoel naar huis te laten gaan.

Daarbij niet uit het oog verliezend dat bij iedere stap die de medewerkers maken continue een beroep wordt gedaan om uit hun eigen comfort zone te stappen, maar uiteindelijk zal iedere medewerker zijn eigen doel behalen.

Sinds 2014 is er een samenwerking met de Koepelkerk aangegaan, daardoor kan Geniet Werkt voor grote bijeenkomsten uitwijken naar de Koepelkerk, een unieke locatie in Arnhem.  

Ilja Cras 

Inmiddels werkt Ilja ruim twee jaar als teamleider bij Geniet Werkt. Samen met de medewerkers de werkvloer runnen geeft haar veel energie! Hiervoor is zij o.a. werkzaam geweest voor de congresorganisatie van de European Association of Urology en heeft ze ruim 12,5 jaar werkervaring in de horeca. 

Van betekenis kunnen zijn voor de ander is Ilja's belangrijkste drijfveer.  

Enspiratie