Wat doen wij

Social Enterprise Scan helpt sociaal ondernemingen groeien

Volwassen sociale ondernemingen maken (bescheiden) winst. Vaak zijn ze ontstaan vanuit de zorg of vrijwilligersinitiatieven. Dan zijn nog subsidies of fondsen nodig om de exploitatie sluitend te krijgen. Veel sociaal ondernemers zijn op weg naar een bedrijfsstatus. Dat is een taai proces. Wat zijn handvatten om de onderneming weer stappen verder te brengen?  Voor deze vraag hebben wij de Social Enteprise Scan (SE-Scan) ontwikkeld. De SE-Scan is een instrument waarin een sociale onderneming op 16 punten wordt doorgelicht. Het instrument is opgebouwd rond de assen passie-ratio en interne-externe gerichtheid. Er worden 4 kwadranten onderzocht: de mensen (medewerkers), de organisatie, de financiën en de toekomst. Daarmee doen we recht aan ‘het vuur’ , de idealen van de onderneming (the Why?) maar ook aan de financiële performance en het succes in de markt.  De scan levert direct een beeld van verbeterpunten voor de ondernemer. 

Beleid voor sociaal ondernemers in uw gemeente

Sociaal ondernemerschap komt steeds vaker op de agenda van de gemeente. Hoe kan een gemeente SE’s stimuleren en faciliteren? Is er een goed vestigingsklimaat en hoe creëer je dat? Burgers nemen initiatieven en vragen support van de gemeente. Zeker voor arbeidsparticipatie kunnen sociale ondernemingen een plek zijn waar mensen kunnen groeien richting werk. De gemeente moet nadenken over haar rollen. Illustratief is het volgende schema daarin (bron: NSOB)

Vanuit Enspiratie en onze eigen ervaring als sociaal ondernemer ondersteunen we gemeente bij het ontwerpen van beleid voor sociaal ondernemerschap. Hierbij zetten we actief ons ruime netwerk in overheid en bedrijfsleven in. We doen dit door te kijken in de praktijk van een collega-gemeente en door een gesprek te arrangeren met sociaal ondernemers in uw gemeente.  

Sociale ondernemingen in kaart voor zorginstelling of gemeente

Gemeenten ondersteunen in het kader van de participatiewet werkzoekenden bij het vinden van een baan. Hiervoor zijn werk-leer plekken bij werkgevers belangrijk. Dit speelt des te meer als werkzoekenden een arbeidsbeperking hebben. Mensen met een arbeidsbeperking werken vaak in sociale ondernemingen. Welke werkplekken zijn er voor deze werknemers beschikbaar, wat is de kwaliteit daarvan en welke ontwikkeling wordt de medewerker geboden? In veel gemeenten is dit overzicht niet direct voor handen.

Zorginstellingen hebben een portfolio van dagbestedingslocaties en ‘bedrijfjes’, vaak ontstaan vanuit dagbesteding. Deze locaties kunnen zich ontwikkelen tot een echt bedrijf. Is de locatie levensvatbaar, wat is de potentie en welke stappen moeten er gezet worden om onderneming te worden. 

Met het overzicht van werklocaties van een zorginstelling of binnen een gemeente worden potentiële instroom en doorstroomplekken voor werk in kaart gebracht. Rapportage vindt letterlijk plaats in de vorm van een ‘kaart’ met daarin duiding van de verschillende locaties en algemene conclusies en aanbevelingen over het gehele portfolio van werklocaties. 

Enspiratie