Wie zijn wij

Enspiratie is een dynamische projectorganisatie en een sociale én inclusieve onderneming die vanuit eigen ervaring initiatieven onderneemt. Ze wil in Nederland een beweging op gang krijgen die ervoor zorgt dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam een werkplek vinden bij een reguliere werkgever. Enspiratie richt zich met tal van projecten op kwetsbare medewerkers. Het doel is om mensen met een arbeidsbeperking te ontwikkelen in een commerciële context zodat zij een volwaardige bijdrage kunnen leveren.

Enspiratie is een samenvoeging van energie en inspiratie. Energie en inspiratie krijgen wij iedere dag door het werk wat we mogen doen.

Onze droom

Onze droom is dat de wereld van werk een afspiegeling is van de échte wereld. Dat mensen die nu het label ´kwetsbare medewerker´ of ‘cliënt´ krijgen opgespeld in de toekomst gewoon als medewerker of collega worden gezien. Als vanzelfsprekend onderdeel van de gehele organisatie, waarin zij net als de anderen de ruimte krijgen om hun specifieke talenten en kwaliteiten in te zetten en hun dromen te verwezenlijken. Met een compact team werken we heel gericht aan deze doelstellingen.

Onze droom is dat iedereen binnen de Nederlandse beroepsbevolking op basis van eigen talenten en capaciteiten aan een volwaardige baan kan komen; ook wanneer je een afstand tot de arbeidsmarkt hebt, zoals een fysieke, mentale of verstandelijke beperking.

Onze missie

We willen de participatiewet overbodig maken door mensen te laten zien dat diversiteit van collega’s de normaalste zaak van de wereld is. We willen werkgevers en belangrijke stakeholders op een praktische manier op weg helpen, adviseren en ondersteunen.

Medewerkers - in hun kracht brengen door te focussen op mogelijkheden.

Zorginstellingen - helpen hun kwaliteiten te richten op het zoveel mogelijk zelfstandig maken van mensen op het gebied van werk.

Werkgevers - helpen meer rendement uit hun medewerkers te halen.  Met of zonder een geïndiceerde beperking.

Overheid - helpen in het efficiënter besteden van overheidsgelden op het gebied van sociale voorzieningen.

Onze visie

Onze focus ligt op het zelfstandig maken van mensen voor het verrichten van werkzaamheden. Dit doen wij door te coachen op werknemersvaardigheden zoals: betrouwbaarheid, tempo, kwaliteit, samenwerken en omgaan met gezag.

Wij geloven dat werk in een commerciële setting een grote bijdrage kan leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen. De rol van werknemer zorgt ervoor dat je er toe doet! De rol van werknemer activeert andere sociale rollen waardoor mensen volwaardiger maatschappelijk kunnen participeren.

Onze kernwaarden

  1. Wij verliezen de onmogelijkheden van mensen nooit uit het oog.
  2. Wij zoeken altijd naar de mogelijkheid om commerciële inkomsten te laten stijgen.
  3. Focus op kansen en mogelijkheden.
  4. We gaan integer en realistisch om met financiële middelen.
  5. Doelmatig gebruik maken van subsidiemogelijkheden.

Enspiratie richt zich op research en development als het gaat om sociale maatschappelijke vraagstukken met een sterke focus op de arbeidsmarkt. Het unieke is dat het niet alleen bij het vertellen van verhalen blijft, maar dat bij Enspiratie de projecten ook echt gerealiseerd worden door te doen. Projecten als: het oprichten van sociale ondernemingen, organisaties te helpen bij sociaal ondernemerschap en delen van hun kennis en ervaring.

Enspiratie