Referenties

Enspiratie werkt nauw samen met partners, gemeenten en organisaties die raakvlakken hebben met de inclusieve arbeidsmarkt, met de zorg of met sociale vraagstukken in de arbeidsmarkt.

Wij werken onder andere samen met onderstaande partners:

 

   
Enspiratie