Oplossingen

Enspiratie faciliteert een praktische beweging die de participatiewet overbodig maakt.

De Balanskaart

De Balanskaart

De Balanskaart is een kaart waarop de medewerker aangeeft hoe collega’s en de leidinggevende het beste met hem/haar om kunnen gaan. Het is een eenvoudig middel om de arbeidsomstandigheden met de medewerkers te bevorderen.

Bekijk deze oplossing
Participatiehulp

Participatiehulp

Deze website is bedoeld voor werknemers, werkgevers, instellingen en overheid. Deze website helpt in het proces waarbij mensen met een (tijdelijke) ondersteuningsvraag ontwikkelen richting een duurzame arbeidsrelatie bij een werkgever.

Bekijk deze oplossing
Ik ben Harrie

Ik ben Harrie

Harrie is de ideale collega-werknemer van iemand met een arbeidsbeperking die de directe begeleiding bied.

Bekijk deze oplossing
Geniet Werkt

Geniet Werkt

Geniet Werkt is actief op meerdere vergaderaccommodaties en is een horecaonderneming die zich richt op de zakelijke markt. Bij de diverse Geniet-locaties werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bekijk deze oplossing
Teamrollen van Belbin

Teamrollen van Belbin

Het Teamrol Model van Belbin benadrukt het belang van diversiteit aan karakters in het team, van het goed verdelen van de rollen en het afstemmen van de persoonlijkheden op de groepstaken.

Bekijk deze oplossing
Mindset training voor hulpverleners

Mindset training voor hulpverleners

Enspiratie geeft trainingen aan zorginstellingen en hun medewerkers. Deze trainingen zijn gericht op het 'van zorg naar werk' brengen van de cliënten. Enspiratie gelooft namelijk dat ieder mens ingezet kan worden in een

Bekijk deze oplossing
Lerend netwerk Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Lerend netwerk Hogeschool Arnhem en Nijmegen

HAN investeren we in onderwijs en onderzoek. Vanuit de campussen in Arnhem en in Nijmegen verzorgt de HAN voor ongeveer 31.000 studenten meer dan 80 bachelor- en masteropleidingen.

Bekijk deze oplossing
Vacaturecafé

Vacaturecafé

De Vacaturecafés zijn bijeenkomsten waarin op een laagdrempelige manier ontmoetingen worden gefaciliteerd tussen werkgevers en werknemers. Alle werkzoekenden zijn welkom bij de Vacaturecafés op vertoon van hun CV.

Bekijk deze oplossing
Netwerk - Inclusief Werkgeven Midden Gelderland

Netwerk - Inclusief Werkgeven Midden Gelderland

Enspiratie heeft samen met ondernemers in de regio een werkgeverscollectief opgericht. Het doel is het delen van kennis en samenwerking stimuleren. Wij vinden: 'Doen is het beste denken'.

Bekijk deze oplossing
BAAN2GO

BAAN2GO

BAAN2GO is een gratis matchingsinstrument voor werkgevers en werkzoekende. Het is een eenvoudige website waarop vacatures en CV’s geplaatst kunnen worden.

Bekijk deze oplossing
Participatiematrix

Participatiematrix

De participatiematrix is een instrument dat ontwikkeld is door Enspiratie. De participatiematrix komt voort uit de Participatieladder en dient als hulpmiddel om (loon)waardeontwikkeling in kaart te brengen.

Bekijk deze oplossing
Kenniscentrum Sociaal Ondernemen

Kenniscentrum Sociaal Ondernemen

Enspiratie is initiatiefnemer van het Kennis Centrum Sociaal Ondernemen. Het kenniscentrum bundelt kennis op het gebied van sociaal ondernemen maar doet zelf ook onderzoek naar praktische oplossingen.

Bekijk deze oplossing
Kwartier maken ondernemende Samenwerking

Kwartier maken ondernemende Samenwerking

Soms is een maatschappelijke vraag te breed of complex om door één overheid, instelling of bedrijf te worden aangepakt. Dan is er een ondernemende samenwerking nodig. Wij leveren de ondernemende kwartiermaker ondernemer die deze samenwerking van de grond tilt. We maken daarbij gebruik van:

Bekijk deze oplossing
Enspiratie