Participatiematrix

Enspiratie heeft op basis van de participatieladder, trede 1 t/m 6, de Participatiematrix ontwikkeld. De participatiematrix komt voort uit de Participatieladder en dient als hulpmiddel om (loon)waardeontwikkeling in kaart te brengen. Ontwikkelen van loonwaarde.

In deze matrix kan elke beweging, zowel naar rechts (grotere mate van zelfstandigheid, meer kans op loonwaarde), als naar boven (hoger opleiding niveau, vakkennis) inzichtelijk gemaakt worden, elke stap wordt als PBE (Participatie Beweging Eenheid) geregistreerd. Des te meer PBE’s, des te meer ontwikkeling, des te meer kans om aan het participatieproces deel te nemen, des te meer feestjes om te vieren.

Iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt ontwikkelt loonwaarde op 2 manieren:

  • door zich vakinhoudelijk te ontwikkelen
  • door het ontwikkelen van werknemersvaardigheden

Naar website

Enspiratie