De Balanskaart

De Balanskaart is een kaart waarop de medewerker aangeeft hoe collega’s en de leidinggevende het beste met hem/haar om kunnen gaan. Daarmee werk je samen aan een prettige en goede samenwerking. Het is een eenvoudig middel om de arbeidsomstandigheden met de medewerkers te bevorderen.

Dit hulpmiddel is onder andere ontwikkeld voor kwetsbare collega’s die extra begeleiding nodig hebben. Maar het is ook breed inzetbaar voor uw reguliere medewerkers. De Balanskaart is een matrix verdeeld in 9 vlakken die door de medewerker zelf wordt ingevuld. De kaart is verdeeld in drie kleurvlakken groen, oranje en rood. Bekijk hier de kennisclip voor meer uitleg.

Naar website

Anouk, een studente toegepaste psychologie, heeft afgelopen half jaar haar afstudeeronderzoek over de Balanskaart gedaan. Dit heeft zij gedaan door twee focusgroepen te begeleiden waarin de Balanskaart ingevuld, besproken en geëvalueerd is. Uit deze focusgroepen zijn veel positieve resultaten over de Balanskaart naar voren gekomen!

Zo is er bijvoorbeeld naar voren gekomen dat de deelnemers van de focusgroep vinden dat de Balanskaart positief kan bijdragen aan de communicatie, samenwerking en werksfeer tussen werknemers en werkgevers in organisaties. Dit komt omdat werknemers en werkgevers zich open opstellen en van elkaar weten wanneer het niet goed met iemand gaat. Zo kunnen zij signalen van elkaar herkennen en hier op reageren zodat iedereen zich prettig voelt!
Ook hebben de deelnemers laten weten dat zij denken dat de Balanskaart ervoor zorgt dat werknemers van een organisatie gemakkelijker en sneller in gesprek gaan met elkaar. Men stelt zich open en kwetsbaar naar elkaar op. Dit zorgt er dan voor dat de communicatie, samenwerking en werksfeer in organisaties verbeteren.

Verder laten de deelnemers weten dat ze het prettig vinden dat de Balanskaart zo toegankelijk is. Het is gemakkelijk in te vullen en ze vinden het fijn dat er geen goed of fout is tijdens het invullen en bespreken van de Balanskaart. Iedereen kan zelf bepalen in hoeverre hij of zij dingen bespreekbaar maakt. Ook het regelmatig nabespreken van de Balanskaart, of de Balanskaart er tijdens functionerings- of beoordelingsgesprekken bijleggen kan volgens de deelnemers een toegevoegde waarde hebben! 

Naar website

Enspiratie