Voor wie

Enspiratie faciliteert een praktische beweging die de participatiewet overbodig maakt.

Medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt

Primair richt Enspiratie zich op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel is mensen te ontwikkelen in een commerciële context zodat er loonwaarde ontstaat. Dit doen we vraaggericht vanuit werkgevers en in samenwerking met gemeenten en zorginstellingen. 

Het is onze wens dat mensen die nu het label ´kwetsbaren medewerker´ of ‘cliënt´ krijgen opgespeld in de toekomst gewoon als medewerker of collega worden gezien. Dat zij als vanzelfsprekend onderdeel van de gehele organisatie zijn waarin zij net als de anderen de ruimte krijgen om hun specifieke talenten en kwaliteiten in te kunnen zetten.

Ieder mens verdient een kans om zijn talent in te zetten op de arbeidsmarkt en om naar verhouding beloond te worden.

Enkele oplossingen zijn: het Vacaturecafé en BAAN2GO

Werkgevers 

In het regeerakkoord van 2014 is een quotumregeling afgesproken die bedrijven dwingt 5% arbeidsgehandicapten in dienst te nemen.

Enspiratie gaat graag met werkgevers op zoek naar andere argumenten om mensen met een beperking in dienst te nemen. Bijvoorbeeld:

 • maatschappelijke betrokkenheid van de organisatie 
 • social return 
 • intrinsieke motivatie van de ondernemer 
 • versterken van identiteit en imago 
 • maximaal benutten van arbeidspotentieel 
 • impuls voor huidige organisatie door nadrukkelijker structureren van processen

Enkele interessante HRM-tools zijn: de Balanskaart, Ik ben Harrie en de Participatiematrix

Gemeenten 

Enspiratie is gespecialiseerd in het ontwikkelen van sociale (inclusieve) ondernemingen in samenwerking met lokale ondernemers en zorginstellingen. Met oog voor lokale doelgroepen zijn wij in staat op een creatieve wijze maatwerk concepten te ontwikkelen met de volgende kenmerken:

 • doen is het beste denken
 • creëren van spin-off   
 • borgen & zelfstandigheid 
 • duidelijke doelen 
 • binnen het budget 

Enkele oplossingen zijn: de Participatiehulp en Doen is het beste denken

Zorginstellingen 

Enspiratie kan leer-/werkbedrijven ontwikkelen of ondersteunen bij nieuwe of bestaande initiatieven. We hebben ervaring op het gebied van:

 • commerciële businessplannen voor sociale ondernemingen 
 • methodiek ontwikkeling 
 • functieprofielen en managementstijlen voor sociale ondernemingen 
 • beloning versus participatieladder 
 • meten en kengetallen voor sociale ondernemingen

Enkele oplossingen zijn: Geniet Werkt en Kenniscentrum Sociaal Ondernemen

Enspiratie