De arbeidsmarkt is hard, als je een beperking hebt

De arbeidsmarkt is hard, als je een beperking hebt

17 oktober 2016 - Wie zichtbaar arbeidsbeperkt is, heeft het niet eenvoudig op de arbeidsmarkt. Je komt moeilijker aan een baan, maar ook als je wel werk hebt krijg je te maken met achterstelling. Werkgevers hebben daar niet altijd aandacht voor. En in tijden van crisis, vinden ze arbobeleid en de RI&E ook nog eens minder belangrijk.

Dit zijn bevindingen in de publicatie: Beperkt in functie, Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname mensen met gezondheidsbeperkingen van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Minder kansen door zichtbare aandoening
Tweederde van de werknemers met een zichtbare aandoening of beperking is tevreden met het werk dat ze doen. Wel zijn zij minder vaak tevreden met hun werk dan mensen zonder aandoening. Toch zoeken ze niet snel een andere baan, waarschijnlijk omdat zij hun baankansen lager inschatten. 

Gevoelens van ontevredenheid hangen samen met de omstandigheden op de werkvloer. Zo hebben mensen met een zichtbare aandoening of beperking vaker te maken met pesten op de werkvloer (16%) dan werkenden zonder zichtbare aandoening (9%). Ook ervaren ze hun kansen op het werk als minder. Het gaat dan bijvoorbeeld om verdiensten, promotiekansen, ontwikkelingsmogelijkheden en opleidingsmogelijkheden.

Werkgevers minder aandacht voor arbobeleid
Tijdens de crisisperiode van 2007-2014 nam het ziekteverzuimpercentage af naar het lage gemiddelde van 3,7%. Wellicht is dat ook de reden dat de aandacht van werkgevers voor arbobeleid is in de periode 2008-2014 gedaald.

Minder werkgevers maakten een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) van arbeidsrisico’s, sloten een contract met een arbodienst of namen concrete maatregelen gericht op de aanpak van arborisico’s. Ruim 45% van de werkgevers vindt werkdruk het belangrijkste arborisico. Dit aandeel steeg in de periode 2010-2014. Opvallend is dat werkgevers juist relatief weinig maatregelen nemen op dit terrein, schrijft het SCP.

Bedrijf leent zich niet voor mensen uit kwetsbare groepen
Slechts een klein deel van de werkgevers (9%) had in 2014 specifiek beleid om mensen uit kwetsbare groepen in dienst te nemen. 16% van de werkgevers nam in laatste 2 jaar bewust mensen uit kwetsbare groepen in dienst. De meest genoemde reden om het niet te doen, is dat 'het bedrijf zich er niet voor leent'.

BRON: Personeelsnet    https://www.personeelsnet.nl/bericht/de-arbeidsmarkt-is-hard-als-je-een-beperking-hebt/

Terug naar overzicht
Enspiratie