Hutten catert met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Hutten catert met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

7 maart 2017 - De gemeente Maastricht heeft Hutten als nieuwe partner gecontracteerd voor de culinaire dienstverlening in haar vier bedrijfsrestaurants. Hutten neemt voor haar cateringactiviteiten een groot deel van het huidige personeelsbestand over van MTB, een sociale werkvoorziening.

Hiermee continueren de drie partijen de ingezette koers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te bieden. Het cateringpersoneel van de gemeente Maastricht blijft voor minimaal 50 procent uit mensen bestaan voor wie het allerminst vanzelfsprekend is om aan het werk te komen of aan het werk te blijven. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om voortijdige schoolverlaters, ouderen, doven en slechthorenden en mensen met lichamelijke beperkingen of psychische klachten. Hutten, de gemeente Maastricht en MTB spreken een rotsvast vertrouwen uit in een ‘inclusieve’ wereld, waarin alle mensen meetellen en waarin iedereen een kans krijgt om deel te nemen aan het arbeidsproces.

Hutten staat klaar voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

‘Werk van waarde is voor onze medewerkers en de mensen die in een leertraject zitten van groot belang. Catering is daar een goed voorbeeld van. Door dit onder aansturing van Hutten te gaan doen, is de verwachting dat er nog meer groeimogelijkheden voor de medewerkers en leerlingen ontstaan”, zegt  Hans Verwijlen, algemeen directeur van MTB. MTB biedt momenteel ruim duizend mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan aan. ‘Wij staan al jaren klaar voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hutten heeft de ambitie om zich in de toekomst nog meer te gaan focussen op deze groep werkzoekenden. Mensen voor wie het geen vanzelfsprekendheid is om aan het werk te komen of aan het werk te blijven. Of dit nu komt door fysieke ongemakken of geestelijke problemen, de deur van Hutten staat altijd open voor deze waardevolle krachten’,  vult Jos van Delft, adviseur Inclusiviteit van Hutten aan. In 2020 wil Hutten dat het personeelsbestand voor 10% uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bestaat. Momenteel werken zo’n honderd mensen met een ‘vlekje’ bij Hutten. In de bakkerij van Hutten werken bijvoorbeeld voornamelijk dove en slechthorende cliënten van Koninklijke Kentalis.

Bron: http://www.missethoreca.nl/catering/nieuws/2017/3/hutten-catering-in-maastricht-met-mensen-met-een-afstand-tot-de-arbeidsmarkt-101261548

Terug naar overzicht
Enspiratie