Klijnsma wil in 2017 experimenteren met de Participatiewet

Klijnsma wil in 2017 experimenteren met de Participatiewet

7 oktober 2016 - Den Haag - Gemeenten mogen, als het wetsvoorstel Experimenten Participatiewet van staatssecretaris Klijnsma wordt goedgekeurd, vanaf 1 januari 2017 experimenteren met de Participatiewet. De experimenten zijn bedoeld om in de praktijk te onderzoeken of de Participatiewet effectiever uitgevoerd kan worden.

Met dit wetsvoorstel komt de staatssecretaris tegemoet aan de wens van gemeenten om in de praktijk kennis op te doen over wat wel werkt en wat niet in de Participatiewet.

Aangepast op verzoek van VNG
Het eerste concept wetsvoorstel dat werd voorgelegd aan de VNG voor een bestuurlijk oordeel bood gemeenten onvoldoende ruimte om te experimenteren. Maar op dringend verzoek van de VNG heeft de staatssecretaris het wetsvoorstel aangepast. Gemeenten kunnen nu kennis opdoen over een werkende aanpak die vervolgens vertaald kan worden in wet- en regelgeving.

Vier gemeenten starten
In eerste instantie starten de gemeenten Groningen, Tilburg, Utrecht en Wageningen met de experimenten. In de experimenten krijgen bijstandsgerechtigden een relatieve mate van vrijheid. Ze mogen bijverdienen tot een maximum van 20,4 procent van de uitkering of kiezen voor intensievere begeleiding.

Universiteiten begeleiden de experimenten en doen onderzoek naar de effecten. ZonMW heeft een toetsingskader vastgesteld waaraan de experimenten moeten voldoen.

Verdere verbreding
Wat gemeenten betreft is er in de toekomst nog meer mogelijk. De VNG hoopt dat hierna de reikwijdte het experiment verder verbreed wordt en dat meer gemeenten aan het experiment mee kunnen doen.

Naar de Raad van State
Staatssecretaris Klijnsma heeft het wetsvoorstel afgelopen vrijdag voor advies naar de Raad van State gestuurd.

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu

Terug naar overzicht
Enspiratie