Leerwerkproject voor bijzondere talenten uit Roermond

Leerwerkproject voor bijzondere talenten uit Roermond

2 november 2016 - Bedrijfsleven, onderwijs en overheid bieden kansen aan kwetsbare jongeren in het kader van de banenafspraak door het project ‘Lerend werken – aan de slag’.

Onlangs werd de samenwerkingsovereenkomst getekend voor het project ‘lerend werken – aan de slag’. Een project waarin werkgevers, onderwijs en overheid samenwerken om Roermondse jongeren met een arbeidsbeperking kans te geven op de arbeidsmarkt door hun een opleiding met baangarantie aan te bieden.

Meteen aan de slag
De jongeren die de opleiding tot logistiek medewerker volgen, zijn al een aantal weken aan de slag. Vooraf hebben ze als onderdeel van de oriëntatiefase deelgenomen aan een meeloopdag bij ROCKWOOL BV en al kennis kunnen maken met hun toekomstige werkgever. Na een positieve evaluatie kregen ze groen licht voor hun opleiding, die geheel gefinancierd wordt door eigen middelen en regelingen van de betrokken organisaties. Na hun opleiding krijgen ze een contract voor 1 jaar aangeboden bij ROCKWOOL BV. De projectgroep kijkt tevreden terug op de eerste opleidingsweken. De jongeren zijn heel enthousiast, zeer gemotiveerd en grijpen deze kans om zoveel mogelijk te leren. De samenwerkingspartners vinden het belangrijk dat ook jongeren met een rugzakje de mogelijkheid krijgen om hun ‘latente’ talenten te ontwikkelen en hierdoor een eerlijke kans te krijgen op de arbeidsmarkt.

Project ‘lerend werken – aan de slag’
Enige tijd geleden heeft ROCKWOOL BV het initiatief genomen om een traject te ontwikkelen voor leerlingen van het speciaal (VSO) en praktijkonderwijs (PRO). Vele jongeren uit deze doelgroep ondervinden moeite om zich zelfstandig te ontwikkelen en dreigen de aansluiting op de arbeidsmarkt te missen. Toch zag de Roermondse werkgever voldoende kansen voor deze jongeren en is er aansluiting gezocht bij opleidingsinstituut CITAVERDE College en de Gemeente Roermond en UWV. Gezamenlijk hebben ze een opleidingstraject voor logistiek ontwikkeld, waarbij de leerlingen een baangarantie van maximaal 1 jaar krijgen bij ROCKWOOL BV in Roermond. Met dit traject geven alle partijen al in een vroeg stadium invulling aan de banenafspraak, door onderwijs en passend werk te koppelen voor jongeren met een achterstand tot de arbeidsmarkt. De doelgroep kwetsbare jongeren bestaat uit PRO- en VSO-leerlingen en Wajongers, die uit de bestanden van UWV en Gemeente Roermond geselecteerd worden.

Unieke samenwerking
Vanuit de participatiewet en banenafspraak ontstaan vele projecten om de samenwerkingen met diverse partijen te stimuleren en hierdoor kansen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. “Wat dit project zo uniek maakt is,” volgens John Geven, Training & Edcuation Partner bij ROCKWOOL BV, “De keuze die we gemaakt hebben bij de start van het project om alle mogelijkheden en middelen die we binnen onze eigen organisaties voorhanden hebben, in te zetten. We denken en handelen vanuit de kansen en mogelijkheden die beschikbaar zijn en bundelen deze in dit project.” 

BRON: http://www.roermond.nl/?id=130044

Terug naar overzicht
Enspiratie