Quotumwet naar de Tweede Kamer

Quotumwet naar de Tweede Kamer

1 juli 2014 - DEN HAAG- Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken heeft het wetsvoorstel banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Quotumwet) naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze wet komt voort uit het sociaal akkoord tussen kabinet, werkgevers en werknemers, waarin is afgesproken dat werkgevers voor 100.000 arbeidsplaatsen zullen zorgen voor de groep arbeidsgehandicapten.

Quotumwet naar de Tweede Kamer
DEN HAAG- Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken heeft het wetsvoorstel banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Quotumwet) naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze wet komt voort uit het sociaal akkoord tussen kabinet, werkgevers en werknemers, waarin is afgesproken dat werkgevers voor 100.000 arbeidsplaatsen zullen zorgen voor de groep arbeidsgehandicapten.

De overheid zal zelf garant staan zelf voor 25.000 mensen die vanwege hun beperking niet in staat zijn om zelf het wettelijk minimumloon te verdienen. Bij de uitvoering van deze wet krijgen Gemeenten een belangrijke rol.

Om het voor werkgevers nog aantrekkelijker te maken om deze groep in te zetten, is er in het wetsvoorstel vastgelegd dat arbeidsgehandicapten ook via een zogenaamd flexibele constructie (zoals bijvoorbeeld detachering) aan het werk mogen gaan. 

In 2015 zal voor het eerst bekeken worden of er aan de quotumdoelstellingen wordt voldaan. Indien vastgesteld wordt dat bedrijven de afspraak niet nakomen,  zal de wet in werking treden. Deze bedrijven (met 25 werknemers of meer) zullen dan een boete opgelegd gaan krijgen van  5.000 euro per niet ingevulde arbeidsplaats per jaar.

Staatssecretaris Klijnsma: "Ik heb er vertrouwen in dat de gemaakte afspraken met werkgevers en werknemers worden nageleefd en dat die banen er komen".
"Deze groep, die net als iedereen dolgraag een baan wil, heeft te lang aan de zijkant gestaan. Deze wet schept duidelijkheid over de banenafspraak en er moet een stok achter de deur zijn als die extra banen er onverhoopt niet in voldoende mate komen."

Terug naar overzicht
Enspiratie